Frisk Helseklinikk tilbyr diagnostisk Ultralyd

Ved hjelp av ultralyd kan man få et inntrykk av hvordan beinoverflate, senevev, muskler, leddbånd og slimposer oppfører seg og ser ut.

Før en skanning med ultralydapparatet gjennomføres, tar fysioterapeuten en grundig sykehistorie og gjør en klinisk undersøkelse.

Basert på de funnene som gjøres i undersøkelsen kan fysioterapeuten ønske å bekrefte eller avkrefte sine vurderinger (hypoteser) ved hjelp av bildene ultralydskanneren kan produsere.

Noen plager er vanskelige å diagnostisere med vanlig undersøkelse, også da kan terapeuten ønske å se på strukturen med ultralyd for å fastslå en korrekt diagnose.

Vi benytter hovedsakelig ultralyd ved undersøkelse av skader i skulder, albue, hånd/håndledd, kne og ankel/fot. Ultralydskanneren benyttes ikke til å vurdere tilstander inne i leddene, da den ikke kan se igjennom bein.

Fordelen med en ultralydundersøkelse:

*En kan lett kan sammenligne den smertefulle strukturen med den motsatte, friske siden. Sammenlikningsbilder av frisk side hjelper fysioterapeuten med å bedømme om de funnene som gjøres på bildene er relevant for dine plager.

*Relativt billig undersøkelse med kort ventetid sammenlignet med f.eks. en MR undersøkelse.

*Dynamisk undersøkelse. Ultralydskanneren er det eneste verktøyet som kan gi bilder av pasientens «innside» under bevegelse. Dette gir undersøkelsen en rekke fordeler, da det ikke er alle skader som vil synes på ett MR bilde tatt når pasienten ligger stille.

*Med ultralyd kan fysioterapeuten gi deg et objektivt mål på din fremgang i rehabiliteringen. En kan sammenligne funn fra første konsultasjon med tilstand på vev etter en behandlingsrunde.

Ingvild Netland Jacobsen